KOMIS WARSZAWA

Dixi-Car Sp. z o.o.

05-090 Raszyn k. Warszawy

Al. Krakowska 24A

tel. (22) 716 30 20 wew. 5

pon-pt 9-18:30
sob 9-14

 

 

 

 

Samochody używane Warszawa Auto komis samochody używane

Na fot. nasza lokalizacja w Raszynie k. Warszawy.

 

 

KRS 0001015003 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 1 200 000 zł wpłacony w całości.
REGON 012900250