KOMIS WARSZAWA

05-090 Raszyn k. Warszawy

Al. Krakowska 24A

tel. (22) 716 30 20 wew. 3

pon-pt 9-18:30
sob 9-14

 

 

 

 

Samochody używane Warszawa Auto komis samochody używane

Na fot. nasza lokalizacja w Raszynie k. Warszawy.

 

 

KRS 0000045500 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał akcyjny 1 200 000 zł wpłacony w całości.
REGON 012900250